تو عزيز دلمی ؟؟؟

راست ميگن تو اين مملکت آزادی نيست؟

اين عکسها گزارشی از پارکهای، شهر بی در و پيکر تهرون هستش.ميگن توی اين مملکت آزادی نيستش!؟ آخه بی ناموسی هم توی هزاره سوم و درادبيات متجددين بی هويت هم جزو آزادی محسوب ميشه! البته بر حيوانات حرجی نيست خوی حيوانيشون ايجاب ميکنه اينجوری باشن اما  ما به کجا داريم ميريم؟ يا بهتر بگم ما رو دارن کجا ميبرن؟

توعزیز دلمی

اينا باب خودشونو پيدا کردن،مفت چنگشون

توعزیز دلمی

کبوتر با کبوتر باز با باز

تو عزیز دلمی

در روايات آمده که در آخر الزمان قيافه ظاهری مرد ! و زن جابجا ميشود

تو عزیز دلمی

اين حيوانات آبرو دارند. برای همين مجبور شدم هيچ جای شکايتی نگذارم!

تو عزیز دلمی

کجاست غيرتی که به خروش آيد

تو عزیز دلمی

اين گزارش تلقی شخصی اينجانب ميباشد هيچ زور و اجباری برای هيچ احدی نيست که بيايد و ببيند و بعدآ من و امثال من را به تحجر و امليسم محکوم کند من و امثال من امليم هيچ بحثی هم با هيچ کسی نداريم هيچ ادعايی هم نداريم. ايضآ له

  
نویسنده : نادر بكايي ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
تگ ها :