آورده اند که

داستان ابوسعيد ابو الخير

در احوالات بعضی بزرگان از جمله ابو سعيد ابوالخير نقل می کنند که به اتفاق جمعی از کنار تاکستانی عبور می کردند به تپه ای از کود انسانی برخورد نمودند که بوی گند و متعفنش تمام فضا را آلوده کرده بود هر يک از همراهان در حالی که اظهار ناراحتی نمودند دست به بينی گرفته و گريختند.ابوسعيد مدتی ايستاد و ضمن نظاره بر اطراف با مذبله سخن گفت که چه هستی، و چرا اين گونه متعفنی، پاسخ شنيد ما از بهترين مآکولات الهی بوده ايم. ساعاتی چند همراه انسان شديم و ما را به اين روز در آورد.

عزيزم توجه داشته باش آنچه سبب فضيلت و برتری انسان است توجه انسان به مقام خليفه اللهی اوست والا انسان ابتداء امر چيزی جز نطفه و قطره ای گنديده و نجس نيست در وسط  راه هم مستراح سيار است وحمل کننده کثافات و در پايان نيز مردار و جيفه می گردد.

  
نویسنده : نادر بكايي ; ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
تگ ها :