کاوه گلستان (نگاهی متفاوت)

بدون شک کاوه گلستان يکی از بهترينها که نه ـ مسلمآ بهترين عکاس ژورناليست ايرانی بوده .که هميشه با نگاهی متفاوت از ديگران کاری تازه ارائه کرده و خود را متمايز از ساير همکاران خود مطرح نموده است . اما صد حيف و افسوس که اين هنر بی پايان در طول ساليان متمادی دستخوش تحولاتی شده که به نظر حقير اين نوع نگاه بی رحمانه و نقاد ايشان چاره ساز نبوده که هيچ دشمن شاد کن هم بوده است. البته اين نظر شخصی بنده بوده و شما ميتوانيد قبول نکنيد اما اگر به آلبومهای عکس دو دهه اخير  اين عکاس مرحوم تورقی بنماييد منظور اين بنده سراپا تقصير را درمی يا بيد.البته ايشان الان در جای حق تشريف دارند و ما هم پشت ايشان غيبتی نميکنيم .اما هر چه بود هنر ايشان قابل ستايش بود و به قول شيخ باشتين ! خدايش بيامرزد. 

مراسم تشييع كاوه گلستان

كجايند اين الگانزهاي جديد

 

 

در حال عزا داري!!!!!!!

 

 

خانواده مرحوم كاوه گلستان

  
نویسنده : نادر بكايي ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ فروردین ،۱۳۸۳
تگ ها :